Nyheder

Tagrenovering og solcelleprojekt på Christianshavn

Ekolab deltager i regi af Energi+ konsortiet i tagrenovering af smuk ældre etageejendom på Christianshavn. Et ...

European Solar Days

Ekolab er projektleder for den danske udgave af European Solar Days, som udføres for Dansk Solvarme Forening. ...

Energisamarbejde og seminar på Teknologisk Institut d. 23/05/11

Ekolab forelæste på Teknologisk Institut i Aarhus for forstandere ved efter- og ungdomsskoler samt folkehøjskoler ...

360° helhedsrenovering

Udviklingsprojekt støttet af Fornyelsesfonden som Fyrtårnsprojekt 2011 – 2014 DanEjendomme deltager i projektet ...

Energirenovering på 1. klasse

EUDP projekt vedr. energirenovering til lavenergiklasse 1 Danmark har omkring 600.000 etageboliger opført som ...

Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret energirenovering – energi +

Ekolab projekterer energirenoveringer – f.eks. den store boligbebyggelse Murergården i København. På baggrund af ...

Mikroventilation

Udviklingsprojekt med innovationsvirksomheden Inventilate i 2010- 2013 Ekolab deltager sammen med ...

IEA SHC task 44 – Solar and Heat Pump Systems

Ekolab deltager i IEA SHC task 44 om udvikling af kombinerede sol- og varmepumpesystemer. Tasket forløber fra 2010 ...

AC-Sun – Udvikling af et nyt termomekanisk system til soldreven køling

Ekolab hjælper AC-Sun med udvikling af et nyt og lovende termomekanisk system til soldreven køling. Systemet ...