Nyheder

Energirenovering på 1. klasse

EUDP projekt vedr. energirenovering til lavenergiklasse 1 Danmark har omkring 600.000 etageboliger opført som ...

Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret energirenovering – energi +

Ekolab projekterer energirenoveringer – f.eks. den store boligbebyggelse Murergården i København. På baggrund af ...

Mikroventilation

Udviklingsprojekt med innovationsvirksomheden Inventilate i 2010- 2013 Ekolab deltager sammen med ...

IEA SHC task 44 – Solar and Heat Pump Systems

Ekolab deltager i IEA SHC task 44 om udvikling af kombinerede sol- og varmepumpesystemer. Tasket forløber fra 2010 ...

AC-Sun – Udvikling af et nyt termomekanisk system til soldreven køling

Ekolab hjælper AC-Sun med udvikling af et nyt og lovende termomekanisk system til soldreven køling. Systemet ...