Mikroventilation

Dec 19, 2011

Udviklingsprojekt med innovationsvirksomheden Inventilate i 2010- 2013

Ekolab deltager sammen med innovationsvirksomheden Inventilate i EUDP støttet projekt vedr. udvikling af et nyt koncept for energibesparende mikroventilation og i et Fornyelsesfond Fyrtårnsprojekt vedr. udvikling af styringssystemer til hybridventilation.

Udviklingsarbejdet omhandler en ny type ventilationsaggregat til montaering i facade eller loft. Løsningen er relevant for både nybyggeri og ved renovering da ventilationen kan indarbejdes i forbindelse med vinduesudskiftning . Aggregatet er forsynet med regenerativ varmeveksler med meget høj virkningsgrad og ventilatorarbejdet er så begrænset at energiforbruget til lufttransport (SEL værdi) er 5 gange lavere end krav i Bygningsreglementet. Et intelligent og proaktiv styresystem til sikring af optimalt samarbejde mellem ventilationsenhederne skal udnytte naturlige drivkræfter og der er tale om en kosteffektiv løsning på hybridventilation.

Kontakt: Jørgen Lange

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

I aften er det 10-års jubilæum for Renoverprisen 2022, og tredje gang Ekolab er nomineret med et projekt. I år er vi stolte over at være nomineret i kategorien ’Bolig’ med Fabers Fabrikker i Ryslinge. Fabers Fabrikker giver en fornemmelsen af at leve i historien, hvor den ikoniske fabrik bevaret, men med alle moderne og nødvendige tiltag, så man ikke skal gå på kompromis med levestandard og modernisering.

Vi søger en ny kollega

Vi søger en ny kollega

I EKOLAB ER BÆREDYGTIGHED VORES DNA: VI HAR SOM RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED ARBEJDET AMBITIØST MED BÆREDYGTIGHED...