Mikroventilation

Dec 19, 2011

Udviklingsprojekt med innovationsvirksomheden Inventilate i 2010- 2013

Ekolab deltager sammen med innovationsvirksomheden Inventilate i EUDP støttet projekt vedr. udvikling af et nyt koncept for energibesparende mikroventilation og i et Fornyelsesfond Fyrtårnsprojekt vedr. udvikling af styringssystemer til hybridventilation.

Udviklingsarbejdet omhandler en ny type ventilationsaggregat til montaering i facade eller loft. Løsningen er relevant for både nybyggeri og ved renovering da ventilationen kan indarbejdes i forbindelse med vinduesudskiftning . Aggregatet er forsynet med regenerativ varmeveksler med meget høj virkningsgrad og ventilatorarbejdet er så begrænset at energiforbruget til lufttransport (SEL værdi) er 5 gange lavere end krav i Bygningsreglementet. Et intelligent og proaktiv styresystem til sikring af optimalt samarbejde mellem ventilationsenhederne skal udnytte naturlige drivkræfter og der er tale om en kosteffektiv løsning på hybridventilation.

Kontakt: Jørgen Lange

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

NOMINERET TIL EU-PRIS

Ekolab er med på holdet, der står bag Fabers Fabrikker-projektet, som nu er nomineret til den fornemme "EU Prize for...