Udvikling og undervisning

Udviklingsprojekter

Ekolab bidrager gerne til udviklingsprojekter, og vi har siden virksomhedens etablering i 2006 gennemført en lang række projekter indenfor energi, indeklima og bæredygtighed. Projekterne har som hovedregel taget udgangspunkt i at udvikle optimerede løsninger, som er blevet afprøvet på demoejendomme. Udviklingsprojekterne har givet et værdifuldt vidensgrundlag for vores arbejde med bæredygtighed i både nybyggeri og i renoveringsprojekter.

Udviklingsprojekterne har bl.a. været støttet af EUDP, ELForsk, Markedsmodningsfonden eller af forskellige nationale/EU-programmer, men vi har også gennemført udviklingsprojekter i samarbejde med vores kunder.

I forlængelse af flere af udviklingsprojekterne har vi medvirket til at udarbejde vejledninger og undervisningsmateriale til rådgivere, entreprenører og andre aktører i byggebranchen.

Undervisning

Vores erfaring og specialisering giver os lyst til at dele ud af vores viden og bidrage til positiv udvikling i byggeriet. Vi udvikler og gennemfører kurser, foredrag og konferencer rettet mod hele byggebranchen, ligesom vi tilbyder at afholde særlige virksomhedsrettede kurser.

Vi har omfattende undervisning i regi af Molio (byggeriets videncenter), hvor vi bl.a. har udviklet og adskillige gange gennemført Danmarks eneste bredde uddannelse i bæredygtighed ”Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri”. Uddannelsen afsluttes med en eksamen og giver kompetencer, der har vist sig at appellere til både bygherrer, rådgivere, myndigheder og entreprenører samt leverandører. Desuden udvikler og underviser vi på kurset ”Bæredygtig bygningsrenovering”, der også udbydes af Molio.

Endelig er vi tilknyttet som undervisere på Arkitektskolen Aarhus og i en række andre private og offentlige sammenhænge.

Tidligere har vi udviklet og gennemført kurser i Passivhuse, Lavenergi design og renovering, ligesom vi i to årtier har undervist på ingeniøruddannelserne i Aarhus.