Vores historie

Ekolab blev etableret i 2002 under navnet Ellehauge & Kildemoes. I 2012 skiftede firmaet navn til Ekolab.

Firmaet havde ved sin opstart især sin baggrund i udvikling og formidling af bæredygtige energiteknologier i ind- og udland, men har efterhånden udvidet kompetencerne, således at der bl.a. også arbejdes generelt med bæredygtighed samt med indeklima m.m. Endvidere udgøres en stor del af aktiviteterne nu af traditionelle projekteringsopgaver, som nyder godt af den store faglige indsigt og erfaring hos firmaets stab (se medarbejdere), samt den faglige spydspidserfaring som opnås gennem udviklingsprojekterne.

Ekolab er i dag en veletableret, stærk og specialiseret ingeniørvirksomhed indenfor sine kompetenceområder. Endvidere er firmaet en netværksvirksomhed, der supplerer egne rådgivningsydelser med forskellige konsulentansættelser og samarbejdspartnere, som har de rette fagtekniske og procesmæssige kompetencer til den enkelte opgave.

I Ekolab arbejdes der med et helhedssyn på opgaverne, men der arbejdes også med de tekniske detaljer, da disse er nødvendige for at få de bedste løsninger. I arbejdet med de energirigtige løsninger fokuseres der samtidigt på menneskers komfort og indeklima. Firmaet er ligeledes fortrolig med de miljørelaterede forhold, integrerede designprocesser, innovative udviklingsprocesser og totaløkonomisk projektering.

Firmaet ejes i dag af direktør Jørgen Lange.