Bæredygtighedscertificering

Vi er blandt landets mest erfarne rådgivere indenfor DGNB-certificering af alle typer byggerier og på alle niveauer.

Blandt vores medarbejdere er de to personer, der har gennemført hhv. flest og næstflest DGNB-certificeringer i Danmark, og vi var den første danske virksomhed, der gennemførte en DGNB-certificeret helhedsrenovering af et bevaringsværdigt byggeri. Ligeledes er vi blandt de første, der har fået erfaringer med DGNB – Bygninger i drift.

Men vi arbejder også med en række andre bæredygtighedscertificeringer som fx BREEAM og Svanemærke samt Den frivillige bæredygtighedsklasse. Desuden arbejder vi med EU-taksonomi og LEVELS.

I alle vores ydelser indenfor certificering sørger vi for at skabe mest mulig reel værdi for projekterne. Og vi adskiller os fra andre rådgivere i branchen ved at stå mere end normalt til rådighed for alle projektets parter – lige fra vores indsats på kontoret og ved møder og hele vejen ud på byggepladsen og frem til aflevering. Det er vigtigt for os, at de processer, vi varetager ledelsen af, skaber tryghed og giver en oplevelse af værdi hos bygherre, entreprenør og øvrige rådgivere.

Certificeringsordninger er i de seneste år blevet mere almindelige i byggeriet. Det skyldes, at en bygningscertificering for bygherren repræsenterer et tredjepartsverificeret kvalitetsstempel på, at der i processen er vurderet på forskellige relevante bæredygtighedstiltag, og at visse minimumskriterier er overholdt.

En certificering er dog ikke nødvendigvis den eneste mulighed for at arbejde med bæredygtighed i byggeriet. Fx vil det i en renoveringssag, hvor fokus ligger på nogle enkelte indsatsområder ofte være mere relevant at opstille specifikke målsætninger, der øger bæredygtigheden i det konkrete projekt.