EUDP projekt vedr. energirenovering til lavenergiklasse 1

Danmark har omkring 600.000 etageboliger opført som traditionelt byggeri i perioden 1860-1960. De står for en stor del af vores energiforbrug til opvarmning, men har ikke haft samme fokus i energispare-debatten og -indsatsen som nyere bebyggelser og især nybyggeri.

Ekolab deltager i EUDP-projektet ”Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1”.

Overordnet fokus i projektet er bl.a. at udvikle renoveringsløsninger til gamle bevaringsværdige ejendomme uden at ændre deres arkitektoniske udtryk i negativ retning. En etageejendom i Ryesgade, København, indgår som demonstrationsejendom i projektet. Ejendommen vil i løbet af vinteren 2011-12 blive renoveret efter de valgte koncepter.

Udviklingsprojektet omfatter avancerede analyser på energi, indeklima- og fugtforhold og inkluderer økonomiske analyser. Projektet omfatter også implementering og test af nye isoleringstyper til indvendig isolering, udvikling af både decentrale og centrale behovsstyrede ventilationsanlæg mv.

Projektteamet udgøres af Ekolab, DTU-BYG, COWI, rönby.dk, Rockwool, Exhausto, MT Højgaard.

Kontakt: Troels Kildemoes