Indeklima

Ekolab er specialiseret i indeklima, uanset om der er tale om nybyggeri, om eksisterende byggeri med indeklima-udfordringer eller om transformation og fremtidssikring af den ældre bygningsmasse. Via en lang række udviklingsprojekter har vi fået unik specialviden om indeklimaforhold.

Vi tilbyder alle ydelser indenfor design, screeninger, vurdering og dokumentation af indeklima, og vi har gennemført et meget stort antal målinger, analyser og simuleringer med fokus på fx temperatur, lysforhold, ventilation og CO2-udledning.

Vi foretager indeklimamålinger og simuleringer enten efter kundens ønske om kortlægning eller som grundlag for at optimere et kommende design- og projekteringsarbejde. Vi tilstræber, at vores løsningsforslag er balanceret i forhold til at være tro mod kundens opdrag og samtidig udfordre opdraget for at skabe en optimal løsning på baggrund af vores erfaringer og kompetencer.

I flere tilfælde har vi foretaget tredjepartsvurderinger af beregninger, der er udført af andre.

Når vi kommer med løsningsforslag, medtager vi ofte en totaløkonomisk, men også en miljørelateret vurdering, idet indeklima i høj grad også handler om bæredygtighed i forhold til både klima og mennesker.