Indeklima

Vurdering og dokumentation

Ekolab tilbyder alle ydelser indenfor vurdering og dokumentation af indeklima. I løsningsforslag medtages altid en totaløkonomisk og miljørelateret vurdering, som en del af virksomhedens bæredygtighedstilgang. Kompetencerne indenfor indeklima er meget relevante i sammenhæng med bæredygtighedsledelse, DGNB-certificeringer samt projekter med transformation og fremtidssikring af den ældre bygningsmasse.

Indeklimascreeninger 
Firmaet har udført et meget stort antal indeklimamålinger, enten efter kundens ønske om kortlægning eller som et grundlag for et kommende design- og projekteringsarbejde. Ekolab udfører både generelle og specialiserede indeklimascreeninger. Vi sætter en ære i at få gennemskuet sammenhænge i den enkelte case og at få dette formidlet forståeligt for kunden og driftsorganisationer. Vores løsningsforslag finder en god balance i at være tro mod vores opdrag og samtidig udfordre kundens oprindelige tilgang.

Simuleringer fører til optimeret energidesign

Ekolab udfører simuleringer af termisk indeklima og dagslysforhold og udfører lysberegninger. Kompetencerne har også stor relevans ved optimeret energidesign af både nybyggeri og renovering. Generelt kan Ekolab anvendes til en tredjepartsvurdering af udførte beregninger – eller som dem der udfører designgrundlaget.

Skriv til Ekolab