Nyheder

Rammeaftale i Klimakarreen

Ekolab er som en del af E+ konsortiet udvalgt til rammeaftale om helhedsorienterede løsninger, der forener ...

Nyansættelser hos Ekolab februar 2015

Rune Haferbier er d. 1. februar blevet ansat hos Ekolab som ingeniør. Rune er nyuddannet fra Aalborg Universitet i ...

Mulighedernes hus – Vestervig

Thisted kommune ønskede at demonstrere at man kan bygge billigt og samtidigt æstetisk lavenergibyggeri som kan ...

Udvikling af styring til solcelleanlæg, solvarme, varmepumpe og varmelager

Ekolab har sammen med KPJ Supply opstartet et EUDP støttet projekt med formålet at udvikle en internetbaseret ...

Ekolab laver egne optimeringsværktøjer

Solcelleberegner til bestemmelse af optimal størrelse af solcelleanlæg. Ekolab har siden april 2014 udviklet et ...

Pilotprojekt viser vejen til vellykket energirenovering

Ekolab er stolte over det snart færdige resultatet af energirenoveringen på Vejlby Centervej 52, som er ejet af ...

Ingeniørpraktikanter samler viden

Ekolabs nye praktikanter Louise og Lea, som kommer fra Byggeteknisk afdeling på Ingeniørhøjskolen Aarhus ...

Ryesgade 25 – Ambitiøs renovering

Myndighedsprojektet på den ambitiøse renovering af Ryesgade 25 er nu godkendt og projekteringen kan gå ind i sin ...

Rammeaftale med Energy Programme Southern Denmark

Ekolab er sammen med CASA Arkitekter A/S og Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S blevet tildelt ...

Go Green With Aarhus: ” Energirenovering i tæt samarbejde med rådgiver skaber værdifulde erfaringer til øvrige projekter”

En solid basisviden om, hvilken effekt forskellige grader af energirenovering har på en lang række parametre som ...

Smukke tagintegrerede solcelleanlæg

Tagintegrerede solcelleanlæg, som er smukt integreret i tagkonstruktion, bliver i stigende grad efterspurgt. ...

Pilotprojekt Vejlby Centervej 52 – Offentlig kontorbygning energirenoveres med ambitiøs energirenoveringspakke til gavn for økonomi, miljø og indeklima.

Energirenovering er netop igangsat med udbud 1 af 3 efter en grundig energiscreening og en efterfølgende ...