Nyheder

Lodbjerg fyr

Ekolab har for Nationalpark Thy analyseret forskellige energiscenarier i forbindelse med en kommende ...

Kursus for Byggecentrum

Ekolab står for kurset ” Lavenergibyggeri - Tekniske installationer”, som afholdes løbende af Byggecentrum i ...

Indlæg på InnoByg’s efterårskonference 9.november

Ekolab deltager med indlæg vedr. deres udviklingsprojekter om helhedsorienteret energirenovering. Der orienteres ...

Energirigtig og brugerdreven bygningsfornyelse

Udviklingsprojekt støtte af Socialministeriet 2011- 2014 Ryesgade 25 indgår i ...

Silkeborg Slagteri

E&K har deltaget i udviklingen af Danmarks første passivhus-certificerede erhvervsbyggeri for firmaet ...

Udvikling af 0-energihus for Morsø Tømrer- og Snedkerforretning

Ekolab deltager i udvikling af 0-energihus for virksomheden Morsø Tømrer- og Snedkerforretning. Virksomheden har ...

Tagrenovering og solcelleprojekt på Christianshavn

Ekolab deltager i regi af Energi+ konsortiet i tagrenovering af smuk ældre etageejendom på Christianshavn. Et ...

European Solar Days

Ekolab er projektleder for den danske udgave af European Solar Days, som udføres for Dansk Solvarme Forening. ...

Energisamarbejde og seminar på Teknologisk Institut d. 23/05/11

Ekolab forelæste på Teknologisk Institut i Aarhus for forstandere ved efter- og ungdomsskoler samt folkehøjskoler ...

360° helhedsrenovering

Udviklingsprojekt støttet af Fornyelsesfonden som Fyrtårnsprojekt 2011 – 2014 DanEjendomme deltager i projektet ...

Energirenovering på 1. klasse

EUDP projekt vedr. energirenovering til lavenergiklasse 1 Danmark har omkring 600.000 etageboliger opført som ...

Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret energirenovering – energi +

Ekolab projekterer energirenoveringer – f.eks. den store boligbebyggelse Murergården i København. På baggrund af ...