Commissioning

Ekolab arbejder med commissioning på flere forskellige niveauer, så indsatsen giver mening på det konkrete byggeprojekt. Når vi arbejder med commissioning, varetager vi ledelsen af processen, så vi med vores grundighed kan sikre, at intentionen med byggeriet overholdes.

I en commissioning-proces får bygherre og entreprenør højere sikkerhed for, at bygningen fungerer ved overtagelsen. Vi faciliterer systematisk granskning, test og dokumentation for at sikre, at alle systemer og komponenter fungerer korrekt og opfylder lovgivningens og bygherrens specificerede krav. Det inkluderer kontrol af energieffektivitet, indeklima, driftsvenlighed og andre tekniske aspekter.

For os handler commissioning om bæredygtighed. Det er vores erfaring, at selve processen bliver både lettere, hurtigere og billigere at gennemføre jo højere grad af bæredygtighed, der er indtænkt i byggeriet fra begyndelsen.

Vi tilpasser forløbet, så det skaber tryghed hos bygherre, entreprenør og rådgivere. Vores tilgang er grundighed, åbenhed og bred dialog i forhold til at involvere alle relevante parter og få dem til at bidrage med netop deres kompetencer og viden – herunder brugerne af bygningen.

Vi medvirker efter aftale i hele designfasen og gerne også tidligere i programfasen. Vi tilstræber at blive en del af byggeprocessen så tidligt som muligt, for at kvalitetssikre og udfordre det foreslåede design, hvor det stadig er muligt at foretage ændringer uden at påvirke projektets totaløkonomi. Vi deltager derfor gerne allerede fra de første planlægnings- og projekteringsmøder, så vi kan bidrage med forslag til krav og til en tilpasset commissioning-proces.

Undervejs foretager vi også en vurdering af energieffektiviteten i bygningen og identificerer områder, hvor der kan opnås energibesparelser. Derfor kan vi ofte pege på muligheder for at reducere driftsomkostningerne i kraft af bedre styring, og samtidig vil man kunne opnå et bedre indeklima og en højere komfort i bygningen.

Efter en bygning eller et anlæg er blevet idriftsat (commissioned), indtræder post-commissioning-fasen. Denne fase fokuserer på at opretholde og optimere ydeevnen af de installerede systemer over tid. Det omfatter regelmæssig overvågning, vedligeholdelse og dokumentation. Hos Ekolab har vi arbejdet med træning og undervisning i adskillige år, og i forbindelse med commissioning kan vi tilbyde at træne og vejlede bygningens personale for at sikre, at de forstår og kan vedligeholde de tekniske systemer korrekt forud for ibrugtagning.

Ekolab tilbyder også en proces til at gennemgå og fejlfinde på en eksisterende bygning, normalt flere år efter den oprindelige idriftsættelse. Formålet er at sikre, at bygningens systemer forbliver effektive, og at eventuelle ændringer eller slid over tid behandles. Commissioning kan også være relevant, hvis der har været ændringer i bygningens anvendelse eller hvis der er opstået problemer, der kræver en grundig gennemgang af systemerne. Denne proces bidrager til at bevare energieffektiviteten og levetiden for de installerede systemer.