Nyheder

Helhedsorienteret energirenovering af administrationsbygning fra 1990

Aarhus Kommune/Ejendomsforvaltningen har bedt Ekolab om at assistere ved et ambitiøst energispareprojekt på nyere ...

Omlægning til fremtidens energisystem på Testrup Højskole

På baggrund af en Ekolab helhedsvurdering af energi og bæredygtighed på Testrup Højskole har  de valgt at omlægge ...

Nyansættelser hos Ekolab

Vi har fået ny fastansat ingeniør Mark Slater Rasmussen, ny projektansat ingeniør Astrid Fremstad Bergen og ny ...

Ekolabs ingeniør præmieres af Kuben for Bachelor projekt

Tidligere praktikant Mark Slater, som nu er ansat som ingeniør, har modtaget pris for sit afgangsprojekt lavet i ...

Ellehauge & Kildemoes har skiftet navn til Ekolab

Pr. 1. januar 2012 har Ellehauge & Kildemoes skiftet navn til Ekolab. I 2010 fik vi Jørgen Lange som partner ...

Klimatisering af superlavenergihuse – Vi skal gøre det rigtigt denne gang!

Ekolab har af PSO fået bevilliget et projekt med tiltlen "Løsninger til optimal klimatisering af ...

Lodbjerg fyr

Ekolab har for Nationalpark Thy analyseret forskellige energiscenarier i forbindelse med en kommende ...

Kursus for Byggecentrum

Ekolab står for kurset ” Lavenergibyggeri - Tekniske installationer”, som afholdes løbende af Byggecentrum i ...

Indlæg på InnoByg’s efterårskonference 9.november

Ekolab deltager med indlæg vedr. deres udviklingsprojekter om helhedsorienteret energirenovering. Der orienteres ...

Energirigtig og brugerdreven bygningsfornyelse

Udviklingsprojekt støtte af Socialministeriet 2011- 2014 Ryesgade 25 indgår i ...

Silkeborg Slagteri

E&K har deltaget i udviklingen af Danmarks første passivhus-certificerede erhvervsbyggeri for firmaet ...

Udvikling af 0-energihus for Morsø Tømrer- og Snedkerforretning

Ekolab deltager i udvikling af 0-energihus for virksomheden Morsø Tømrer- og Snedkerforretning. Virksomheden har ...