Energianalyse og -optimering

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har siden arbejdet dedikeret med energioptimering i byggeriet – både i eksisterende byggeri og i nybygninger.

Når vi projekterer energiløsninger, foretager vi optimeringsanalyser, og vi har vi lige stort fokus på bygningens rentabilitet, indeklima og på CO2-udledning. I tæt dialog med bygherrer og entreprenører skaber vi løsninger, der også lever op til morgendagens forventninger om og krav til bæredygtighed.

Vi har efterhånden gennemgået mere end en million kvadratmeter eksisterende byggeri, og undervejs har vi specialudviklet analyseværktøjer, som sammen med 3D-skanninger af bygningen gør os i stand til at levere et optimeret screeningsarbejde.

Vi har foretaget store energiscreeninger for kommuner udført i flerårige rammeaftaler, gennemført ESCO-projekter for kommuner og regioner samt arbejdet med konverteringsprojekter til vedvarende energiforsyning. Men vi har også har også tilegnet os værdifuld viden gennem et stort antal udviklingsprojekter, hvor vi fx har bidraget til helhedsrenoveringer af bevaringsværdige ejendomme.

Vi har desuden udviklet og gennemført en lang række kurser indenfor ”Installationer i lavenergibyggeri”, ”Lavenergidesign af større bygninger” og ”Helhedsorienteret energirenovering”.