ESG-Partnerskab

Vi tilbyder et ESG-Partnerskab, som vi tilpasser til den enkelte virksomhed, og vores kunder kan vælge mellem ét eller flere af følgende moduler: Introduktion, Strategi, Handling og Rapportering.

Vi kan give jer en bred introduktion til lovgivning, regler og standarder om bæredygtighed, men også gode argumenter for at gå i gang med ESG-arbejdet nu – også selvom I ikke aktuelt er omfattet af EU-direktiver og -taksonomi.

Sammen med jer kan vi kortlægge oplagte indsatsområder. Og på den baggrund kan vi udarbejde en bæredygtigheds-strategi for jeres virksomhed, ligesom vi har erfaring med at arbejde med due diligence-strategi for virksomheder, der ønsker at dokumentere deres indsats i forhold til social bæredygtighed.

I kraft af vores lange erfaring med bæredygtighed kan vi bidrage til, at I kommer i gang med reel og prioriteret handling. Vi kan udarbejde jeres baseline på de udvalgte indsatsområder, screene for mulige besparelser ved bæredygtige indsatser, foretage beregninger og levere de bæredygtige ydelser, I har behov for.

Endelig kan vi med udgangspunkt i jeres baseline og de handlinger, der har øget jeres bæredygtighed, udarbejde en bæredygtighedsrapport, der giver jeres interessenter indsigt i jeres indsatser.