Om Ekolab

Ekolab er en anderledes ingeniørvirksomhed – vi er mere et projekt end en kommerciel virksomhed. Vi er bygningsingeniører, der på én gang ser bæredygtighed som vores rammesætning og som en forpligtelse, og vi søger bæredygtigheden både eksternt og internt.

Vi mener, at en høj grad af trivsel blandt virksomhedens medarbejdere kommer både den enkelte og dennes familie, fællesskabet, vores kunder og samarbejdspartnere samt samfundet til gode. Derfor passer vi på hinanden og tager aldrig flere opgaver ind, end vi kan løse på en ordentlig måde og i respekt for de kunder og opgaver, vi allerede har. Vi arbejder kontinuerligt med udvikling af virksomhedens etik og organisation.

Et vigtigt element i vores tilgang til fællesskabet er at trække på så mange perspektiver som muligt og give alle en chance for at blive hørt. Det er ikke alene vigtigt, hvad vi hver især mener, men hvorfor vi mener det. Vi ønsker kontinuerligt at udvikle os internt og sammen med vores kunder, og vi tror på, at udvikling sker, når alle er overbevist om, at vi er på vej i den rigtige retning.

Ekolabs firmaidentitet er bygget af vores høje faglige stolthed, vores dedikerede kundetilgang og vores indsats i forhold til den interne organisering. Hos os er selvledelse, medbestemmelse, og relationer nøgleord. Vi arbejder i teams, der er selvledende, og vi har intet forsinkende eller belastende hierarki. Derfor kan du altid forvente hurtige svar på de spørgsmål, du stiller os. Vores samarbejde med kunder er præget af kontinuitet, rolig positiv energi og substans – vi gør det, vi siger.