Bæredygtighedsledelse og -rådgivning

Hos Ekolab ønsker vi at være den foretrukne samarbejdspartner for kunder, der har et ærligt og ambitiøst fokus på bæredygtighed. Vi har fokus på absolut bæredygtighed – at gøre noget konkret og tilstrækkeligt – og vi tager ansvar for at sikre mest mulig bæredygtighed i de projekter, vi bidrager til.

Vi har lang erfaring med at bringe projekter fra vision til løsning, og vi har kompetencer indenfor strategi, udvikling og planlægning og kan således fungere som både bæredygtighedsleder (i projektgennemførelse) og bæredygtighedsrådgiver (i projektmodning).

Vi har specifik erfaring med at skabe fælles fundament og forståelse med bygherrer i visionsprocessen og i dialogen med entreprenører, og vi bidrager gerne til at sætte bæredygtighedsmål, der er understøttet af analyser.

Vores udgangspunkt er altid stor lydhørhed i forhold til kundens forventninger og ønsker, men vi ser det også som vores opgave at udfordre både tænkning og tilgange. Det er vigtig for os at få skabt reel og oplevet kvalitet i projektet.

I al beskedenhed har vi skabt realiserbare, bæredygtige løsninger og løftet det generelle niveau i byggeriet i lang tid fra før bæredygtighed blev et buzzword. Det gør os i stand til at tale om bæredygtighed uden at komplicere det, og samtidig løser vi de komplekse opgaver. Vi har et indgående kendskab til de mange bæredygtighedsrelaterede krav, der kan stilles til byggeri – herunder hvordan de skal prioriteres og bringes til udførsel i byggeprocessen.

Vi har erfaring med og kender vigtigheden af at udarbejde en præcis handlingsplan for arbejdet med bæredygtighed under både projektering og udførelse, så andre fagligheder kan levere deres bidrag til projektet og videreføre de vedtagne visioner og målsætninger.

Bæredygtighedsstrategien udarbejder vi som en del af vores bæredygtighedsrådgivning i de tidlige programmeringsfaser. Vi foretager en indkredsning og prioritering af indsatser og fastlægger om muligt også konkrete mål.

Bæredygtighedsplanen indeholder typisk en beskrivelse af de primære bæredygtighedstiltag, en koordineret tidsplan, klar rolle- og ansvarsfordeling, organisering m.m. Bæredygtighedsplanen indeholder også krav til og viden om projektets bæredygtighedsmål og præcise beskrivelser i relation til udførelse fx krav til simuleringer og målinger, ressourcer på byggepladsen, robusthed mv.