Ekolab forelæste på Teknologisk Institut i Aarhus for forstandere ved efter- og ungdomsskoler samt folkehøjskoler om helhedsorienterede energistrategier under overskriften ’Energiprioriteringer’.

Energiseminaret er udviklet i samarbejde med Sand-Petersen Rådgivende Ingeniørfirma samt Johannsen Arkitekter. Tilsammen tilbyder vi udannelsesinstitutioner og andre en energi-orienteret bygningsgennemgang for at finde mulige driftsbesparelser på budgettet – og forbedring af bæredygtigheden.

I forbindelse med lokalisering af driftsbesparelserne lægges der en strategisk plan for drift og vedligehold – og der indtænkes forbedring af arkitektur, indeklima og bæredygtighed.En lang række skoler har i juni og august 2011 benyttet sig af tilbuddet om en bygningsgennemgang og flere har valgt næste skridt i vores faseplan.

Kontakt: Jørgen Lange