Bæredygtighed - enkeltydelser

Vi har højt specialiserede rådgiverkompetencer indenfor LCA (livscyklusvurdering) og LCC (totaløkonomi), og vi har således gennemført et stort antal LCA- og LCC-beregninger på byggeprojekter.

Vi tilbyder en lang række ydelser indenfor LCA for at opfylde kravene i Bygningsreglementet og certificeringsordninger (fx DGNB og BREEAM), ligesom vi foretager variantanalyser efter ønske.

Indenfor LCC udfører vi ligeledes forskellige beregninger til brug i certificeringsordninger og variantanalyser.

Men vi er også specialister indenfor kemi-screeninger af byggematerialer og dokumentation af dette i byggeprojekter. Vi har fx indsigt, der kan bruges i DGNB- og BREEAM-certificeringer, ligesom vi arbejder med kemi i relation til EU-taksonomien og Bygningsreglementets frivillige bæredygtighedsklasser. Vi har desuden erfaring med at hjælpe entreprenører i byggefasen med indsamling af dokumentation og screening for kemi i byggematerialer.

Vi udfører alle typer indeklimaanalyser og simuleringer på dagslys, soltimer, belysning, akustik, termiske forhold og atmosfærisk indeklima. Dokumentationen kan bruges til at opfylde kravene i Bygningsreglementet og certificeringsordninger (fx DGNB og BREEAM), og vi kan inddrage den opnåede viden i variantanalyser efter ønske.

Desuden har vi erfaring fra flere konkrete projekter med omstilling til cirkulær økonomi. Vores indsatser ligger indenfor genbrug og genanvendelse af byggematerialer, ressourcekortlægning, materialepas og Design for adskillelse.

I de tidlige designfaser kan vi bidrage med analyser og ekspertviden til energi- og vandkoncepter, som kan anvendes med eller uden certificeringsordninger.

Vi yder desuden rådgivning omkring Bæredygtige byggeplads til entreprenører eller bygherrer indenfor affaldssortering, energi- og vandforbrug, miljøforhold og kemi.