Bygningsautomatik/CTS

Hos Ekolab har vi arbejdet med bygningsautomatik/CTS i adskillige år, og i tæt dialog med bygherrer og entreprenører leverer vi skræddersyede løsninger. Vi designer som udgangspunkt CTS-løsninger ud fra enkelhed og funktionalitet for at opnå god totaløkonomi. Formålet er at opnå via varige energibesparelser og det bedst mulige indeklima samt driftsoptimering og lang teknisk levetid. Vores tilgang er at være lyttende og forstående, men også udfordrende og ikke mindst fleksible.

Når vi arbejder med energi- og indeklimaoptimering, er det med udgangspunkt i bæredygtighed i forhold til klima og mennesker, og vi har fokus på at opnå både økonomiske besparelser samt bedre miljø, trivsel og sundhed for bygningens brugere.

For at skabe så godt et beslutningsgrundlag for bygherrer, der skal tage stilling til bygningsautomatik, foretager vi beregninger og analyser på baggrund af bl.a. bygningens størrelse, brug og orientering. I forlængelse heraf rådgiver vi om anlæggets opbygning og struktur både ud fra anlægsomkostninger, fleksibilitet og driftsudgifter.

Vi kan projektere moderne bygningsautomatik, der kan styre, regulere og overvåge alle tekniske installationer i en bygning fx belysning, opvarmning, aircondition, alarm, solafskærmning og ventilation. Automatikken kan desuden understøtte dokumentation til certificeringsordninger for bæredygtighed i driften.

Og vi kan designe anlægget til at foretage en proaktiv styring. Der kan fx tages højde for vejret udenfor bygningen således, at energiforbrug og indeklima i bygningen justeres i forhold udendørs temperatur, vindretning, vindstyrke, luftfugtighed, nedbør, lysmængde og varmestråling.