Ekolab projekterer energirenoveringer – f.eks. den store boligbebyggelse Murergården i København. På baggrund af en grundig analyse og helhedsvurdering er der prioriteret at udføre en omfattende facaderenovering, forbedring af afkøling på varmeanlæg og forbedring af ventilation.
Projektet er udført i samarbejdet energi+ med Krydsrum Arkitekter og Rönby Studio. Det er et kreativt, erfarent og tværfagligt team indenfor helhedsorienteret energirenovering. Der er i samarbejdet en speciel synergi i projekteringen med  en række udviklingsprojekter hvor der er speciel fokus på ældre etageejendomme.

Med energi+ behøver bygherre og andre interesserede kun at henvende sig et sted for at få den mest optimale rådgivning. fordi der her samles den nyeste viden om, hvordan der kan spares energi og skabes bedre kvalitet og komfort i ældre etageboliger – samtidig med at vi beskytter vores bygningskultur. Samarbejdet omfatter bl.a. flere udviklingsprojekter støttet af EUDP, Fornyelsesfonden og Socialministeriet vedr. både teknikker, produkter og processer i energirenovering og bygningsfornyelse. I projekterne er der bl.a. demo- og forsøgsejendomme hvor fremtidens produkter og optimerede processer indenfor samarbejde og dialog med brugerne afprøves. Nedenfor ses en oversigt vedr. igangværende udviklingsprojekter.

Kontakt: Jørgen Lange

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...