ydelser

Ekolab er en specialiseret ingeniørvirksomhed indenfor faglighederne energi, indeklima og bæredygtighed. Vores ydelser, projektering, udvikling og formidling, giver en synergi til at styrke specialiseringen.

Kontakt os

TLF 86 13 20 16
Email: ekolab@ekolab.dk

Energi

At tænke på energi i et byggeprojekt er både væsentligt for bygningens økonomi og klodens CO2-regnskab.
I vores energiløsninger tænker vi på slutbrugeren i tæt dialog med bygherre og entreprenører. Dermed får vi en løsning der både er energirigtig og rigtig for brugeren.
Ekolab har sit udspring i lavenergibyggeri og vedvarende energi. Vi var pionerer inden for passivhuse, og har som virksomhed både bred og specialiseret erfaring.

Indeklima

Indeklimaet er en af de vigtigste elementer i byggeri; derfor er det sund fornuft at have specialister til at sørge for at det er optimalt.
Indeklimaet skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og der skal tages hensyn til komfort og velvære.

Bæredygtighed

Vi har et ansvar for at sikre bæredygtighed i de projekter vi er med i. Vi vil gerne være med fra start til slut: Derfor kan vi både fungere som certificeret rådgiver i Bæredygtighedsledelse og som Bæredygtighedsleder, samt som Commissioning-rådgiver eller -leder. Som DGNB-konsulenter og auditør, kan vi samtidig også sørge for at DGNB-certificering kommer i mål.

Lær mere om vores ydelser og kompetencer

Vi er helhedsorienterede og problemløsende, så hvis du leder efter en ydelse eller kompetence som du ikke finder beskrevet her, så kontakt os.
Vi arbejder i fællesskab med samarbejdspartnere om at komme i mål på bedste vis.

El-tekniske anlæg spiller en større og større rolle i nye bygninger som opføres, men også i forbindelse med renovering af den eksisterende bygningsmasse. Ekolab har et bredt kendskab til energieffektive installationer og vi kan fra start til slut bidrage med teknisk knowhow. Dette er uanset om der bygges nyt eller om der foretages små eller store renoveringsopgaver.

Ekolab er med helt fra start i processen hvor der foretages alt fra dimensionering af forsyningskabler til udarbejdelse af detaljeret styringsstrategi for belysningsanlæg.

Fordi indeklimaet er et af de vigtigste elementer i et byggeri, er det sund fornuft at have specialister til at sørge for at det er optimalt. Ved hjælp af indeklimasimuleringer (BSim og IDA ICE) udarbejder Ekolab de bedste og mest økonomiske forslag til at opnå optimalt indeklima i nybyggeri. Simuleringerne giver samtidig det bedste grundlag for at diskutere muligheder og ønsker med bygherren. En indeklimasimulering gør altså at du kan tage en kvalificeret beslutning for hvad du skal lave af løsninger.

Ved renovering af eksisterende byggeri er udgangspunktet en gennemgribende screening med fokus på temperatur, ventilation, akustik, og blænding både i forbindelse med solindfald og belysning. Men simuleringsprogrammerne garanterer også her hurtige og effektive løsninger, når indeklimaproblemer i ældre bebyggelse skal løses.

Fokus på energiforbruget er en uomgængelig del af processen frem mod større bæredygtighed. Ekolab varetager alle trin: fra den indledende afdækning af størrelse og fordeling af energiforbrug via forslag til besparelser og implementering af tiltag, til den måske vigtigste del: opfølgning. Opfølgningen, der ofte sker med udgangspunkt i et velfungerende CTS-anlæg, baseres på målinger.

Energiledelse garanterer færre udgifter til energi, mindre CO2-udledning, og er i sidste ende en bonus for miljø og klima. Men allervigtigst så handler det om at få bygningers energiforbrug flyttet hen i den lille del af årets timer, hvor der er mennesker i bygningerne. Så lidt energi så muligt bør bruges på af flytte luft og varme mursten op i mennesketomme bygninger. Ekolab har stor erfaring i at finde løsninger til at skabe ansvarligt energiforbrug i både nye og eksisterende bygninger til glæde for mennesker, økonomi og ikke mindst miljø.

CTS-anlæg er er en vigtig brik når man arbejder med energirenovering og indeklima.

Ekolab har kompetencerne og stor erfaring med projektering af CTS for ventilation og varmestyring og med optimering af eksisterende CTS for at flytte bygningers energiforbrug til de tidspunkter, hvor der er mennesker med behov for godt indeklima til stede i bygningerne.

En vigtig del af en CTS-opgave er sikring af og opfølgning på optimal drift. Herudover arbejder Ekolab med CTS-strategi for større enheder, for at sikre helhed og sammenhæng i løsningerne. Et resultat heraf er at vi har oparbejdet specialviden om hostede CTS-løsninger og opnået stor erfaring med udarbejdelse af standardiseringsparadigmer for hovedcenterstrukturering, IT-arkitektur, standardtegninger- og diagrammer og økonomivurdering af CTS-løsninger. Ekolab arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til CTS-anlæg – efter filosofien at simpelt er bedst i det lange løb.

Læs mere om vores projekter