ydelser & kompetencer

Bæredygtighedsledelse og -rådgivning

Vi har fokus på absolut bæredygtighed – at gøre noget konkret og tilstrækkeligt – og vi tager ansvar for at sikre mest mulig bæredygtighed i de projekter, vi bidrager til. Vi har lang erfaring med at bringe projekter fra vision til løsning med kompetencer indenfor strategi, udvikling og planlægning.

ESG-Partnerskab

Vi tilbyder et kundetilpasset ESG-Partnerskab, som giver mulighed for at vælge mellem ét eller flere af følgende moduler: Introduktion, Strategi, Handling og Rapportering. Selvom I ikke aktuelt er omfattet af EU-direktiver og -taksonomi, bør I overveje at gå i gang med ESG-arbejdet nu.

Bæredygtighedscertificering

Vi er blandt landets mest erfarne rådgivere indenfor DGNB-certificering af alle typer byggerier. Blandt vores medarbejdere er de to personer, der har gennemført hhv. flest og næstflest DGNB-certificeringer i Danmark, men vi har også erfaringer med en række andre certificeringsordninger.

baeredygtighed-enkeltydelser

Vi er højt specialiserede indenfor LCA (livscyklusvurdering) og LCC (totaløkonomi), og vi har gennemført et stort antal af disse beregninger på byggeprojekter. Vi kan levere langt de fleste bæredygtighedsydelser, og vi tilbyder desuden et ESG-Partnerskab til vores kunder.

Tekniske installationer

Hos Ekolab har vi stor erfaring med projektering og design af tekniske installationer – herunder integreret energidesign – i alle typer byggerier lige fra nybygninger til renoveringsprojekter og bevaringsværdige bygninger. Vi arbejder med projektering inden for VVS, ventilation/køl og elinstallationer.

CTS og bygningsautomatik

Vi har arbejdet med bygningsautomatik/CTS i mange år og i tæt dialog med bygherrer og entreprenører leverer vi løsninger, der både reducerer energiforbruget og skaber et godt indeklima. Vi tilpasser designet til opgaven fra enkle løsninger til optimal udnyttelse af intelligens.

Energianalyse og -optimering

Vi arbejder dedikeret med energioptimering i byggeriet – både i eksisterende byggeri og i nybygninger. Når vi projekterer energiløsninger, foretager vi optimeringsanalyser, og vi har vi lige stort fokus på bygningens rentabilitet, indeklima og på CO2-udledning.

Indeklima

Vi er specialiseret i indeklima, uanset om der er tale om nybyggeri, om eksisterende byggeri med indeklima-udfordringer eller om transformation og fremtidssikring af den ældre bygningsmasse. Via en lang række udviklingsprojekter har vi fået unik specialviden om indeklimaforhold.

Commissioning

Når vi arbejder med commissioning, varetager vi gerne ledelsen af processen, så vi med vores grundighed kan sikre, at intentionen med byggeriet overholdes. Vi giver bygherre og entreprenør sikkerhed for, at alt er afprøvet og dokumenteret, når bygningen afleveres eller tages i brug.

Udvikling og undervisning

Ekolab har siden virksomhedens etablering i 2006 gennemført en lang række udviklingsprojekter indenfor energi, indeklima og bæredygtighed. Desuden udvikler og gennemfører vi kurser, foredrag og konferencer rettet mod byggebranchen og specifikke virksomheder eller institutioner.

Læs mere om vores projekter