ydelser

Vi har erfaring med bygninger fra idéstadiet, over projektering til drift og vedligehold. Vores særlige interesser ligger indenfor bæredygtighedsprocesser, energioptimering og indeklimaløsninger, hvor vi bidrager med processer, projektering, udvikling og formidling. 

Kontakt os

TLF 86 13 20 16
Email: ekolab@ekolab.dk

Bæredygtighedsproces

Vi har et ansvar for at sikre bæredygtighed i de projekter vi er med i. Vi vil gerne være med fra start til slut: Vi dykker både ned i strategi, udvikling, planlægning. Derfor kan vi både fungere som certificeret rådgiver i Bæredygtighedsledelse og som Bæredygtighedsleder. 

Bæredygtighedscertificering

Med en bæredygtighedscertificering af dit byggeri, får du både sikkerhed og et bevis på at dit byggeri overholder kravene specificeret i certificeringen. Vi har mange projekter afsluttet og igang med DGNB-certificering, både med DGNB Guld, Sølv, og Hjerte. Samtidig er vi skarpe på BREEAM, Svanemærke, og EU-Taksonomi.

Ryesgade 25 i København er det første bevaringsværdige byggeri i Danmark, som renoveret efter DGNB-certificeringen og er på den måde en forgangsbygning for mange spændende renoveringer, der udfordrer tankegangen ift. at renovere. 

Som DGNB-konsulenter og auditør, kan vi samtidig også sørge for at DGNB-certificering kommer i mål. 

 

Bæredygtigheds vurderinger og analyser

I øjeblikket er der stor efterspørgsel på enkeltydelser indenfor bæredygtighed. Vi kan hjælpe dig med LCA (livscyklusvurdering), LCC (totaløkonomi), kemi i byggematerialer, genbrug af byggematerialer, DfD (design for disassembly) og mange flere aspekter indenfor bæredygtighed. 

Commissioning

Commissioning er kvalitetsstyringsproces, der verificerer, domenterer og tester, at et byggeri opfylde de specificerede krav. Ekolab laver commissioning ved at være med helt fra starten af – I stedet for at blive involveret til sidst og sætte flueben I bokse, er vi med helt fra starten for at idéudvikle, så visionerne kan blive implementere på en optimal og bæredygtig vis.

Vores brede erfaring og uvildighed gør at vi kan komme med kvalificerede forslag for at finde den bedste løsning.

 

Indeklimamålinger og -Analyse

Indeklimaet er en af de vigtigste elementer i byggeri; derfor er det sund fornuft at have specialister til at sørge for at det er optimalt.
Indeklimaet skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og der skal tages hensyn til komfort og velvære. 

Ekolab laver mange forskellige analyser med fokus på energi og komfort, belysning og simuleringer. Vi laver målinger både i korte eller længere perioder, der viser hvor vi kan afhjælpe problemet.

 

Formidling og udvikling

Vores brede erfaring og specialisering, giver os en lyst til at dele ud af vores viden og facilitere udvikling. Derfor er vi med til at udvikle og undervise på kurser og foredrag, både i samarbejde med Molio, men også specialudviklet til din arbejdsplads.

Vi er nysgerrig på udvikling på baggrund af brede samarbejder, og derfor deltager vi også i udviklingsprojekter.

Projektering af tekniske installationer

Ekolab har en stor erfaring med projektering og design af tekniske installationer med et særligt fokus på bygninger til børn og unge. For os er ingen opgave for skæv til at vi vil give os i kast med den, og derfor har vi både prøvet at projektere tekniske installationer i bevaringsværdige bygninger, ved modulbyggeri, og hvor der skal konceptudvikles.

Vi projekterer vvs, ventilation, og el.

 

CTS

I vores energiløsninger tænker vi på slutbrugeren i tæt dialog med bygherre og entreprenører. Dermed får vi en løsning der både er energirigtig og rigtig for brugeren

Energi

At tænke på energi i et byggeprojekt er både væsentligt for bygningens økonomi og klodens CO2-regnskab.
I vores energiløsninger tænker vi på slutbrugeren i tæt dialog med bygherre og entreprenører. Dermed får vi en løsning der både er energirigtig og rigtig for brugeren.
Ekolab har sit udspring i lavenergibyggeri og vedvarende energi. Vi var pionerer inden for passivhuse, og har som virksomhed både bred og specialiseret erfaring.

Læs mere om vores projekter