El-tekniske anlæg spiller en større og større rolle i nye bygninger som opføres, men også i forbindelse med renovering af den eksisterende bygningsmasse. Ekolab har et bredt kendskab til energieffektive installationer og vi kan fra start til slut bidrage med teknisk knowhow. Dette er uanset om der bygges nyt eller om der foretages små eller store renoveringsopgaver.

Ekolab er med helt fra start i processen hvor der foretages alt fra dimensionering af forsyningskabler til udarbejdelse af detaljeret styringsstrategi for belysningsanlæg.