Fordi indeklimaet er et af de vigtigste elementer i et byggeri, er det sund fornuft at have specialister til at sørge for at det er optimalt. Ved hjælp af indeklimasimuleringer (BSim og IDA ICE) udarbejder Ekolab de bedste og mest økonomiske forslag til at opnå optimalt indeklima i nybyggeri. Simuleringerne giver samtidig det bedste grundlag for at diskutere muligheder og ønsker med bygherren. En indeklimasimulering gør altså at du kan tage en kvalificeret beslutning for hvad du skal lave af løsninger.

Ved renovering af eksisterende byggeri er udgangspunktet en gennemgribende screening med fokus på temperatur, ventilation, akustik, og blænding både i forbindelse med solindfald og belysning. Men simuleringsprogrammerne garanterer også her hurtige og effektive løsninger, når indeklimaproblemer i ældre bebyggelse skal løses.