Fokus på energiforbruget er en uomgængelig del af processen frem mod større bæredygtighed. Ekolab varetager alle trin: fra den indledende afdækning af størrelse og fordeling af energiforbrug via forslag til besparelser og implementering af tiltag, til den måske vigtigste del: opfølgning. Opfølgningen, der ofte sker med udgangspunkt i et velfungerende CTS-anlæg, baseres på målinger.

Energiledelse garanterer færre udgifter til energi, mindre CO2-udledning, og er i sidste ende en bonus for miljø og klima. Men allervigtigst så handler det om at få bygningers energiforbrug flyttet hen i den lille del af årets timer, hvor der er mennesker i bygningerne. Så lidt energi så muligt bør bruges på af flytte luft og varme mursten op i mennesketomme bygninger. Ekolab har stor erfaring i at finde løsninger til at skabe ansvarligt energiforbrug i både nye og eksisterende bygninger til glæde for mennesker, økonomi og ikke mindst miljø.