CTS-anlæg er er en vigtig brik når man arbejder med energirenovering og indeklima.

Ekolab har kompetencerne og stor erfaring med projektering af CTS for ventilation og varmestyring og med optimering af eksisterende CTS for at flytte bygningers energiforbrug til de tidspunkter, hvor der er mennesker med behov for godt indeklima til stede i bygningerne.

En vigtig del af en CTS-opgave er sikring af og opfølgning på optimal drift. Herudover arbejder Ekolab med CTS-strategi for større enheder, for at sikre helhed og sammenhæng i løsningerne. Et resultat heraf er at vi har oparbejdet specialviden om hostede CTS-løsninger og opnået stor erfaring med udarbejdelse af standardiseringsparadigmer for hovedcenterstrukturering, IT-arkitektur, standardtegninger- og diagrammer og økonomivurdering af CTS-løsninger. Ekolab arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til CTS-anlæg – efter filosofien at simpelt er bedst i det lange løb.