ESCO Ringsted – anden pulje igangsat

Ringsted Kommune har for nylig underskrevet kontrakt på projektering og udførsel af pulje 2 energibesparende tiltag, med et budget på ca. 22 mio. kroner. ESCO-projektets første pulje, som blev igangsat sommeren 2018, fokuserede på optimering af varmeanlæg og...

Godt indeklima med æstetikken i behold!

På Engdalskolen i Brabrand har Ekolab netop afsluttet arbejdet med renoveringen af skolens Friis og Moltke-tegnede aula fra 1970. Aulaen er transformeret fra at være et rum, hvor man i generende grad var bevidst om vejret udenfor, til en velfungerende bygning for de...

EKOLAB deltager i nyt EUDP-projekt

Ekolab er igen en del af et udviklingsprojekt støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP): System solutions for demand-control and continuous-commissioning of room-based ventilation in dwellings. Formålet med det nye projekt er at...