Ekolab med i test af EU’s nyeste bæredygtighedstiltag

Siden nytår har Ekolab været med til at teste EU-kommissionens bud på et værktøj til fremme af bæredygtigt byggeri – Level(s). Princippet er at man efter eget ønske lader sit byggeprojekt teste på tre niveauer – og intentionen er at motivere til benchmarking og...

ELFORSK-projekt om PlusEnergiOmråder er afsluttet

En helhedsorienteret tankegang hvor man samtænker energieffektivitet, forsyning og digitalisering er vejen frem, også når man ønsker energioptimering i en klynge af huse eller et mindre bolig- og bysamfund. Samtænkning danner basis for en langsigtet finansiering og...

Energiforbrug og brugeradfærd

Ekolab har været projektansvarlig for et udviklingsprojekt under Markedsmodningsfonden med titlen Procesværktøjer til 360° indeklimarigtig energirenovering af ældre etage-boligbyggeri : Brugeradfærd har en væsentlig indflydelse på boligers indeklima og energiforbrug...