Ekolab laver egne optimeringsværktøjer

Solcelleberegner til bestemmelse af optimal størrelse af solcelleanlæg. Ekolab har siden april 2014 udviklet et Excel-baseret program til bestemmelse af den optimale størrelse af et solcelleanlæg ud fra tilbagebetalingstid og energisparepris.  Rune Haferbier, som har...

Ryesgade 25 – Ambitiøs renovering

Myndighedsprojektet på den ambitiøse renovering af Ryesgade 25 er nu godkendt og projekteringen kan gå ind i sin sidste fase. Projektet består i en total energirenovering af 5 opgange med 5 etager og konvertering af eksisterende tørreloft til nye lækre tagboliger. Der...

Smukke tagintegrerede solcelleanlæg

Tagintegrerede solcelleanlæg, som er smukt integreret i tagkonstruktion, bliver i stigende grad efterspurgt.  Ekolab har i regi af Energi+-konsortiet, som Ekolab er en del af, specialiseret sig i at udvikle og projektere tagintegrerede solcelleanlæg....

Solceller på Egaa Gymnasium

Ekolab har været rådgiver for Egaa Gymnasium i forbindelse med opførelse af et 29.2 kWp solcelleanlæg på gymnasiets musikbygning. Anlægget blev igangsat primo 2014. Anlæggets årlige ydelse er beregnet til ca. 23.700 kWh og har en tilbagebetalingstid på 10 år....