Ryesgade 25 blandt de bedste klimaprojekter i Danmark

100 af de bedste klimaløsninger som allerede er realiseret i 80 danske kommuner er beskrevet i Klima100 rapporten, der blev udgivet i maj af Realdania og Sustania. Renoveringen af Ryesgade 25, Kbh. N, som Ekolab har været rådgiver på i samarbejde med Krydsrum og Rönby...