EKOLAB’s natur findes i Mols Bjerge

EKOLAB’s natur findes i Mols Bjerge

Bjergenes ikoniske vilde plante, opret kobjælde, den sjældne humlerovbi og mange andre sjældne planter og insekter får nu flere arealer at leve på. Maya Schuster fra den Danske Naturfond fortæller at fonden har købt 47 hektar af naturperlen og fordobler dermed arealet...

Verdens Skove

I Ekolabs donationsprogram for 2019 er den danske miljøorganisation Verdens Skove hovedmodtager. Organisationens formål er at arbejde for en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. Skovene på jorden er ikke kun en væsentlig faktor i et balanceret...

Den Danske Naturfond

Ekolab har været igennem en grundig proces for at beslutte hvem der skulle modtage årets donationer. Et af de vigtigste kriterier for valget af modtagerorganisation var at modtageren havde som hovedprioritet at gøre noget godt for jorden helt overordnet set. Eftersom...

For Ekolab er donationer en del af identiteten

Man kan måske med rette spørge hvorfor en ingeniørvirksomhed blander sig i velgørenhed – modspørgsmålet kunne så være at måske burde flere ingeniørvirksomheder gøre det? Ekolab kom til i 2012, men firmaet bag har eksisteret som rådgivende ingeniørvirksomhed siden...

IUG laver ingeniørarbejde for hele verden

Da Ekolab i foråret skulle beslutte hvilke humanitære organisationer firmaet ville støtte var Ingeniører Uden Grænser et oplagt valg. Med firmaets fokus på energibesparelser, reducering af CO2-udledninger og bæredygtighed på flere niveauer i det professionelle...