Middelfart Gymnasiums Idrætshal

Middelfart Gymnasiums Idrætshal

Det eksisterende luftvarmeanlæg viste ved en energiscreening og analyse, at det burde nedlægges på grund af et for stort energiforbrug om vinteren. Der blev derfor projekteret et nyt centralt ventilationsaggregat med varmegenvinding samt stråleloft til opvarmning....