Brugsvandsrenovering – Officersbygningen

Med fokus på energi er hele brugsvandssystemet blevet udskiftet, og den varme brugsvandsproduktion er blevet ændret til decentral produktion, de steder der reelt er behov.