Stark Hovedkontor

Stark Hovedkontor

På Starks lønningskontor er der gennemført indeklimamålinger, efterfølgende analyse og forslag til imødegåelse af tung luft, trækgener, overtemperatur om sommeren, støj, blænding, mv. Forslagene omfatter bedre styring og indregulering af varme- og ventilationsanlæg,...