Optimering af indeklima på Stark Hovedkontor

I 2018 gennemførte Ekolab indeklimamålinger på Starks lønningskontor og udarbejdede på baggrund heraf en række løsningsforslag til imødegåelse af tung luft, trækgener, overtemperatur om sommeren, støj, blænding mv. Forslagene omfatter bedre styring og indregulering af...