Bramdrup Skole

Bramdrup Skole

Opgaven startede med detaljerede målinger af indeklimaparametre i kontorer og klasselokaler. Ekolab foretog en grundig gennemgang af skolens CTS/automatik set i forhold til driften af eksisterende ventilationsanlæg. Det viste sig, at et af ventilationsanlæggene blev...