Solbjergskolen

Solbjergskolen

Energirenoveringen på skolen omfattede en række tiltag udvalgt via en grundig indledende energiscreening. Der blev i festsalen, gymnastiksalen og idrætshallen etableret boldsikre strålevarmeanlæg i loftet. Hidtidigt var salene opvarmet med luftvarme via...