Brugsvandsrenovering – Officersbygningen

Med fokus på energi er hele brugsvandssystemet blevet udskiftet, og den varme brugsvandsproduktion er blevet ændret til decentral produktion, de steder der reelt er behov.
Esbjerg sygehus EPSD, projektering

Esbjerg sygehus EPSD, projektering

Ekolab har som underrådgiver for CASA Arkitekter A/S bistået med ingeniørydelser ift. energi, VVS og ventilation i forbindelse med udskiftning af eks. facadepartier og opførelsen af nye partier på afsnittet ”Blæksprutten”. Arbejdet omfattede udskiftning af store dele...