Projektering ESCO energirenovering – 10 skoler

Fase 2 i Ringsted Kommunes ESCO-projekt startes op med projektering og udførsel af energibesparende tiltag på 10 skoler. Skolerne får alle nye CTS-anlæg så energiforbrug og indeklima kan styres optimalt. Fire af skolerne får iværksat mere gennemgribende tiltag, hvor...
Behovsstyret ventilation – udviklingsprojekt

Behovsstyret ventilation – udviklingsprojekt

EUDP støttet projekt hvor formålet er at udvikle, demonstrere og overvåge behovstyret ventilation i individuelle rum. På grundlag af teoretiske analyser og udvikling af nye styringsalgoritmer, afprøves systemerne i en række demolejligheder i ældre bolig etageejendomme...
Indeklimaundersøgelse – Morten Børup Skolen

Indeklimaundersøgelse – Morten Børup Skolen

Indeklimaundersøgelse med efterfølgende løsningsforslag. Klasselokalerne var hovedsageligt ventileret med naturlig ventilation ved åbning af vinduer. Indeklima-undersøgelsen målte CO2-indhold i luften, temperaturer mv. i seks klasselokaler, som måtte forventes at være...
Stark Hovedkontor

Stark Hovedkontor

På Starks lønningskontor er der gennemført indeklimamålinger, efterfølgende analyse og forslag til imødegåelse af tung luft, trækgener, overtemperatur om sommeren, støj, blænding, mv. Forslagene omfatter bedre styring og indregulering af varme- og ventilationsanlæg,...
Mørkhøj Skole, Enghavegård Skole og Gyngemosehallen

Mørkhøj Skole, Enghavegård Skole og Gyngemosehallen

For Gladsaxe kommune har Ekolab gennemført indeklimaanalyser på tre skoler, Mørkhøj Skole, Enghavegård Skole og Gyngemosehallen, som er en multihal. Analyserne er fulgt op af konkrete forbedringsforslag, som tog udgangspunkt i de eksisterende forhold med...