CTS- og målerstrategi

CTS- og målerstrategi

I 2015 igangsatte Ekolab et internt udviklingsarbejde vedr. optimeret anvendelse af CTS i bygninger. Det indeholdt kortlægning af veje til bedre indkøb fra bygherre, fremtidssikring igennem teknologivalg – og en bedre sammenstilling mellem den anvendte energi...