Aa+ projekt: Energiscreening af 17 skoler

Aa+ projekt: Energiscreening af 17 skoler

Ekolab har i forbindelse med Aarhus Kommunes energirenoveringsprojekt Aa+, gennemført helhedsorienterede energiscreeninger i ca. 160.000 m² skolebygninger omfattende: Samsøgade Skole, N. J. Fjordsgade Skole, Læssøesgades Skole, Rosenvangsskolen, Højvang-skolen,...
ESCO-projekt: 64 kommunale ejendomme i Ringsted

ESCO-projekt: 64 kommunale ejendomme i Ringsted

Ekolab har været rådgiver for Kemp & Lauritzen i et ESCO-projekt, der omhandlede energioptimering af Ringsted Kommunes ejendomme. Formålet med Ringsted-projektet var at reducere kommunens energiforbrug gennem renovering og optimering af bygningernes...
Aa+ projekt: Energiscreening af 17 skoler

Energirenovering af idrætshaller i Aarhus Kommune

Ekolab har foretaget energiscreeninger, projektereret og ført fagtilsyn i forbindelse med energirenoveringer af følgende ni idrætshaller: Egelundhallen, Brabrandhallen, Globus 1, Rundhøjhallen, Grønløkkehallen, Haslehallen, Solbjergskolens idrætshal,...
Fondenes Hus: Optimering af energiforbrug og indeklima

Fondenes Hus: Optimering af energiforbrug og indeklima

I 2013 blev Fondenes Hus, der ligger på Otto Mønstedsgade 3-5 i København V, etableret af Bikubenfonden som et bofællesskab for dengang syv forskellige fonde med samfundsgavnlige formål – et fællesskab, som eksisterede indtil 2020, hvor Bikubenfonden solgte Fondenes...
Fasangården: Restaurering af fredet ejendom

Fasangården: Restaurering af fredet ejendom

Fra 2017 til 2019 var Ekolab med til at renovere og ændre anvendelsen af en 382 kvm hovedbygning med tilhørende staldbygning (100 kvm) på Fasangården i Frederiksberg Have. Slots- og Kulturstyrelsens ønske var at bevare bygninger og havemiljø, men give stedet en...