Brugsvandsrenovering af Officersbygningen

I 2019 var Ekolab med til at foretage en brugsvandsrenovering af Officersbygningen i Aarhus. Med fokus på energi blev hele brugsvandssystemet udskiftet, og den varme brugsvandsproduktion blev ændret til decentral produktion de steder, der reelt var behov.
Fasangården: Restaurering af fredet ejendom

Fasangården: Restaurering af fredet ejendom

Fra 2017 til 2019 var Ekolab med til at renovere og ændre anvendelsen af en 382 kvm hovedbygning med tilhørende staldbygning (100 kvm) på Fasangården i Frederiksberg Have. Slots- og Kulturstyrelsens ønske var at bevare bygninger og havemiljø, men give stedet en...
ESCO-projekt: 64 kommunale ejendomme i Ringsted

ESCO-projekt: 64 kommunale ejendomme i Ringsted

Ekolab har været rådgiver for Kemp & Lauritzen i et ESCO-projekt, der omhandlede energioptimering af Ringsted Kommunes ejendomme. Formålet med Ringsted-projektet var at reducere kommunens energiforbrug gennem renovering og optimering af bygningernes...
Aa+ projekt: energirenovering af 65 bygninger

Aa+ projekt: energirenovering af 65 bygninger

I perioden 2014 til 2019 bidrog Ekolab til energirenoveringsprogrammet Aa+, der blev iværksat af Aarhus Kommune i 2013. I projektet blev alle kommunale bygninger, undtagen boliger, energiscreenet med henblik på at finde de steder, hvor en energirenovering kunne sikre...
Indeklima i Engdalskolens aula

Indeklima i Engdalskolens aula

Engdalskolens aula, som er tegnet af arkitektvirksomheden Friis & Moltke, blev bygget i 1970. Med sine store ovenlysbånd var lokalet karakteristisk for en tid, hvor man generelt forsøgte at skabe størst muligt dagslysindfald. Brugerne af aulaen var dog meget...