Brugsvandsrenovering – Officersbygningen

Med fokus på energi er hele brugsvandssystemet blevet udskiftet, og den varme brugsvandsproduktion er blevet ændret til decentral produktion, de steder der reelt er behov.

Projektering ESCO energirenovering – 10 skoler

Fase 2 i Ringsted Kommunes ESCO-projekt startes op med projektering og udførsel af energibesparende tiltag på 10 skoler. Skolerne får alle nye CTS-anlæg så energiforbrug og indeklima kan styres optimalt. Fire af skolerne får iværksat mere gennemgribende tiltag, hvor...
Aa+ energirenovering af 25 bygninger

Aa+ energirenovering af 25 bygninger

Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. I kommunens Aa+ projekt, der startede i 2013, energiscreenes alle kommunale bygninger, undtagen boliger. På baggrund af kortlægningen af bygninger, installationer og energiforbrug, udarbejdes der forslag til...
Restaurering af fredet ejendom – Fasangården

Restaurering af fredet ejendom – Fasangården

Renovering og anvendelsesændring af en 380 m2 hovedbygning med tilhørende staldbygning på Fasangården, Frederiksberg Have. De to bygninger er fredede og oprindelig opført i 1682 som bolig for fasanmesteren, der var ansat af kongen til at opdrætte fasaner. Bygningen...
ESCO Ringsted – 64 ejendomme

ESCO Ringsted – 64 ejendomme

Energirenovering af 64 kommunale bygninger (142.000 m2), herunder 10 skoler, børnehaver, kontorejendomme, sociale institutioner og kulturbygninger. Ekolab gennemfører energiscreening og projektering af bæredygtige tiltag (ventilation, varmeanlæg, klimaskærm,...