Brugsvandsrenovering – Officersbygningen

Med fokus på energi er hele brugsvandssystemet blevet udskiftet, og den varme brugsvandsproduktion er blevet ændret til decentral produktion, de steder der reelt er behov.
Energi og indeklima – den skandinaviske designhøjskole

Energi og indeklima – den skandinaviske designhøjskole

Ekolabs nyligt afleverede gennemgang af mulighederne for nye tiltag er således mere eller mindre en direkte udløber af det første samarbejde. Taget på Kampestensladen stod for at skulle udskiftes og Designhøjskolen var igen interesseret i at bæredygtighed og økonomi...

Projektering ESCO energirenovering – 10 skoler

Fase 2 i Ringsted Kommunes ESCO-projekt startes op med projektering og udførsel af energibesparende tiltag på 10 skoler. Skolerne får alle nye CTS-anlæg så energiforbrug og indeklima kan styres optimalt. Fire af skolerne får iværksat mere gennemgribende tiltag, hvor...
Æstetisk energiproducerende inddækning af tagaggregater

Æstetisk energiproducerende inddækning af tagaggregater

Projektets formål var at udvikle og designe en æstetisk energiproducerende inddækning af tagaggregater. Inddækningen skulle fremstå som et arkitektonisk velintegreret element. Der blev udviklet en inddækning af solceller, som ville kunne tilpasses de fleste...
Behovsstyret ventilation – udviklingsprojekt

Behovsstyret ventilation – udviklingsprojekt

EUDP støttet projekt hvor formålet er at udvikle, demonstrere og overvåge behovstyret ventilation i individuelle rum. På grundlag af teoretiske analyser og udvikling af nye styringsalgoritmer, afprøves systemerne i en række demolejligheder i ældre bolig etageejendomme...