Projektering ESCO energirenovering – 10 skoler

Fase 2 i Ringsted Kommunes ESCO-projekt startes op med projektering og udførsel af energibesparende tiltag på 10 skoler. Skolerne får alle nye CTS-anlæg så energiforbrug og indeklima kan styres optimalt. Fire af skolerne får iværksat mere gennemgribende tiltag, hvor...
Tranbjergskolerne

Tranbjergskolerne

I 2013 blev Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole lagt sammen administrativt, så de to skoler kun skulle have én administrativ leder og én teknisk serviceleder. Skolerne havde imidlertid forskellige CTS-anlæg. Det ville fremadrettet være hensigtsmæssigt, hvis den...
Sølystskolen

Sølystskolen

CTS samt mange eksisterende blandesløjfer på varmeanlægget fungerede ikke korrekt og krævede udvidet service og vedligehold. Disse installationer blev nedlagt. Ekolab projekterede et forenklet blandesløjfesystem i kombination med, at der blev projekteret et nyt anlæg...
CTS- og målerstrategi

CTS- og målerstrategi

I 2015 igangsatte Ekolab et internt udviklingsarbejde vedr. optimeret anvendelse af CTS i bygninger. Det indeholdt kortlægning af veje til bedre indkøb fra bygherre, fremtidssikring igennem teknologivalg – og en bedre sammenstilling mellem den anvendte energi...