CTS- og målerstrategi

CTS- og målerstrategi

I 2015 igangsatte Ekolab et internt udviklingsarbejde vedr. optimeret anvendelse af CTS i bygninger. Det indeholdt kortlægning af veje til bedre indkøb fra bygherre, fremtidssikring igennem teknologivalg – og en bedre sammenstilling mellem den anvendte energi...
SBS, analyse

SBS, analyse

Ekolab rådgav Silkeborg Kommune i et analyseprojekt om optimeret anvendelse af bygningsautomatik og indsamling af data. Ekolab havde introduceret et koncept (SBS) til optimeret bygningsstyring og indkøb af bygningsautomatik. Analysearbejdet blev indledt med et...
Sportshaller, analyse ventilationssystemer

Sportshaller, analyse ventilationssystemer

Aarhus Kommune anmodede Ekolab om, i forbindelse med Aarhus Kommunes store energirenoverings-projekt Aa+, at gennemføre en generel analyse af, hvordan eksisterende sportshaller ved fremtidige energirenoveringer kan ventileres og opvarmes. Der er mange...