Aa+ projekt: Udvikling og test af nyt WEB-værktøj

Projekttype 

Udvikling og test af web-værktøj

Ekolabs ydelser

Rådgivning

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Periode

2016

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Ekolab har deltaget i Aarhus Kommunes store renoveringsprojekt Aa+, hvis formål var at reducere de kommunale bygningers energiforbrug og CO2-udledninger.

Som en del af projektet blev de eksisterende forholde, hvad angår isoleringstykkelser, vinduer, pumper, ventilation og så videre, registreret. På baggrund af disse registreringer blev der udarbejdet forslag til energibesparende tiltag, herunder investeringer og forventet økonomiske besparelser.

Kommunen anvendte først et Excel-program, som ud fra de nævnte oplysninger genererede en rapport med informationer om rentabilitet, likviditet, klimaeffekter m.m. Kommunen fik oversat Excel-programmet til et web-baseret program. I forbindelse med udformningen af den nye brugerflade fungerede Ekolab som sparringspartner og foretog derfor bl.a. en test af det nye web-værktøj.