WEB værktøj – test af program

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

-

Type

Udviklingsprojekt

Rolle

Rådgiver

År

2016

I forbindelse med Aarhus Kommunes store renoveringsprojekt Aa+ er formålet at gennemføre energibesparelser på kommunens bygninger, med henblik på at reducere energiforbruget og dertil hørende udledning af CO2. I det konkrete arbejde registreres eksisterende forhold mht. isoleringstykkelser, vinduer, pumper, ventilation mv. Der udarbejdes på grundlag af disse registreringer forslag til energibesparende tiltag, inkl. investering og forventet økonomisk besparelse. Kommunen havde et Excel-program, der på grundlag af indtastning af disse oplysninger genererede en rapport med rentabilitet, likviditetsanalyse, klimaeffekt mv. Kommunen fik oversat Excel programmet til et web-baseret program. Ekolab gav sparring til udformning af den nye brugerflade og features, inklusiv en efterfølgende test af det nye program.