Udviklingsprojekt om mikroventilation

Projekttype 

Udviklingsprojekt om ventilation

Kategori

Flere bygningstyper

Ekolabs ydelser

Projektdeltager

Støttet af

EUDP og Fornyelsesfonden

Samarbejdspartnere

InVentilate

Periode

2010-2015

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Ekolab har sammen med InVentilate, som er en innovationsvirksomhed, deltaget i to udviklingsprojekter om ventilation fra 2010 til 2013 – det ene var støttet af EUDP og det andet af Fornyelsesfonden. EUDP-projektet omhandlede udviklingen af et nyt koncept for energibesparende mikroventilation, mens det andet vedrørte udviklingen af styringssystemer til hybridventilation. Endelig deltog Ekolab i et EUDP-projekt om frikøling med systemet fra 2013 til 2015.

Udviklingsarbejdet omhandlede en ny type ventilationsaggregat til montering i facader eller loft. Løsningen er relevant for både nybyggeri og ved renoveringer af eksisterende byggeri, da ventilationen kan indarbejdes i forbindelse med vinduesudskiftning. Aggregatet er forsynet med en regenerativ varmeveksler, som har en meget høj virkningsgrad, og ventilatorarbejdet er så begrænset, at energiforbruget til lufttransport (SEL-værdi) er fem gange lavere end krav i Bygningsreglementet.

Alt i alt har vi at gøre med et intelligent og proaktivt styresystem, der sikrer et optimalt samarbejde mellem ventilationsenhederne, mens det udnytter naturlige drivkræfter. Der er samtidigt tale om en kosteffektiv løsning på hybridventilation.

Fotokreditering: InVentilate