Udviklingsprojekt: Energirigtig og brugerdreven bygningsfornyelse

Projekttype 

Udviklingsprojekt om processen med brugere ved energirenoveringer

Kategori

Flere bygningstyper

Ekolabs ydelser

Projektansvarlig

Støttet af

Socialministeriet

Samarbejdspartnere

DTU, Signal, Rönby.dk, Krydsrum m.fl.

Periode

2011-2014

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Fra 2011 til 2014 deltog Ekolab i et udviklingsprojekt om energirenovering, der fokuserede på processen med brugerne. Projektet var støttet af Socialministeriet og blev udført i samarbejde med DTU, Signal, Rönby.dk, Krydsrum og flere.

Projektteamet, der bestod af både proceskonsulenter, arkitekter og bygningsadministratorer, skulle finde de bedste løsninger for en konkret københavnsk ejendom i samarbejde med dens brugere. Målet var at definere de energirigtige tiltag, som gav størst oplevet merværdi for brugerne. Af den grund blev der både indtænkt arkitektoniske, indeklimamæssige og brugsmæssige kvaliteter i projektet.

Efter en indledende screening af ejendommens potentialer blev en grundig brugerdialog gennemført med henblik på at kortlægge både erkendte og ikke-erkendte behov hos brugerne. På baggrund af denne kortlægning blev et idékatalog for en helhedsorienteret indsats udarbejdet, hvorefter en række udvalgte løsninger blev implementeret. Til sidst fulgte en evaluering samt en formidling af projektets resultater.

Foto: Unsplash