Udviklingsprojekt: Fra PlusEnergiHus til PlusEnergiOmråde

Projekttype 

Udviklingsprojekt om energioptimering af mindre boligområde

Kategori

Boligbyggeri

Ekolabs ydelser

Projektansvarlig

Støttet af

ELFORSK

Samarbejdspartnere

NIRAS (Aaen Rådgivende Ingeniører) og AROS Teknik herunder PlanEnergi

Periode

2015-2018

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Som projektansvarlig har Ekolab deltaget i et udviklingsprojekt støttet af ELFORSK, der undersøgte, hvordan man på bedst mulig vis kan energioptimere en klynge af huse eller et mindre bolig- og bysamfund. Projektet udmundede i en rapport med arbejdstitlen ”Fra PlusEnergiHus til PlusEnergiOmråde”.

Selvom den individuelle vej er den letteste vej at gå, når man skal løse varmeforsyningen i et område, vurderer rapporten, at der overordnet er flere udviklingsmuligheder ved at vælge den kollektive vej og fælles forsyning.

Rapporten konkluderer samtidigt, at en helhedsorienteret tilgang, hvor energieffektivitet, forsyning og digitalisering samtænkes, er vejen frem. Samtænkning skaber nemlig muligheder for langsigtet finansiering og stabil drift samt lægger op til en kreativ integration af supplerende funktioner som internetadgang og opkobling af IoT-enheder.

Foto: Unsplash