Udviklingsprojekt om alternativ komfortkøling

Projekttype 

Udviklingsprojekt om alternativ komfortkøling

Ekolabs ydelser

Projektansvarlig

Støttet af

ELFORSK

Periode

2015-2018

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Fra 2015 til 2018 var Ekolab projektansvarlig på et udviklingsprojekt støttet af ELFORSK, som omhandlede alternativ komfortkøling. Komfortkøling tilvejebringes i dag næsten udelukkende af traditionelle kølemaskiner i form af kompressorkøling. Her drives kompressoren af en motor, der er forsynet med el fra det offentlige net. Der findes dog en lang række alternative kølemetoder, som er meget miljøvenlige, når der benyttes vedvarende energikilder (sol eller vand), overskudsvarme eller kølige ressourcer fra omgivelserne (frikøling). Målet med projektrapporten var at skabe et større kendskab til disse alternative kølemetoder, således de for alvor tages i betragtning af rådgivere, når køleløsninger skal vælges.

Foto: Unsplash