Tre Ege: Optimering af energiforbrug og indeklima

Projekttype 

Optimering af energiforbrug og indeklima

Kategori

Forsorgshjem

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Brabrand, Aarhus

Periode

2015-2016

Kontakt

Mike Vinge Madsen, mvm@ekolab.dk, +45 31 46 62 18

Tre Ege, som drives af Kirkens Korshær, fungerer som et forsorgshjem og har natherbergspladser. Bygningen var tidligere udstyret med tagmonterede ventilationsanlæg, der dels var udtjente, og dels var energimæssigt uøkonomiske i drift. Anlæggene medførte derudover træk i opholdsrummene, hvilket var til gene for bygningens brugere.

I 2015 igangsatte man derfor en renovering af bygningen, som havde fokus på energi og indeklima. Ved renoveringen udskiftede man de eksisterende ventilationsanlæg for administrations-, køkken- og opholdsområder i bygningen samt bygningsautomatikken.

Indeklimaproblematikken, som vedrørte afkøling af indblæsningsluften i tagkanalerne, blev håndteret ved dels tilstrækkelig isolering af luftkanaler og dels en dimensionering af kanalerne, således luftens opholdstid i kanalerne på taget blev minimeret.