Tre Ege

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Type

Offentligt byggeri, bolig

Rolle

Rådgiver

År

2015 - 2016

Tre Ege fungerer som forsorgshjem. Bygningen var tidligere udstyret med tagmonterede ventilationsanlæg der dels var udtjente og dels var energimæssigt uøkonomiske i drift. Anlæggene medførte derudover en del gener ift. træk i opholdsrummene, da luften i kanalerne på taget blev afkølet inden den tilgik lokalerne.
Renoveringen omfattede udskiftning af de eksisterende ventilationsanlæg for administrations-, køkken- og opholdsområder i bygningen, samt udskiftning af bygningsautomatik.
Indeklimaproblematikken omkring afkøling af indblæsningsluften i tagkanalerne blev håndteret ved dels tilstrækkelig isolering af luftkanaler, samt en dimensionering af kanalerne, så luftens opholdstid i kanalerne på taget blev minimeret.