Tranbjergskolen (afd. Grønløkke): Optimering af energiforbrug

Projekttype 

Optimering af energiforbrug

Kategori

Uddannelsesbyggeri

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Periode

2016-2017

Kontakt

Mike Vinge Madsen, mvm@ekolab.dk, +45 31 46 62 18

Tranbjergskolen har to afdelinger, eftersom den omfatter to tidligere skoler: Grønløkkeskolen og den tidligere Tranbjergskole, der ligger på Kirketorvet. I perioden 2016 til 2017 var Ekolab med til at optimere energiforbruget på Grønløkke-afdelingen.

Først og fremmest blev luftevarmeanlægget, som tidligere forsynede skolen, erstattet med nye radiatorer og blandesløjfer. Desuden etablerede man decentrale ventilationsanlæg med diffus indblæsning: Her blæses udeluften fra anlægget ind over diffuse loftsplader, hvilket gør ventilationen meget lydsvag. Der er yderligere etableret ny belysning.

Endeligt blev brugsvandscirkulationen nedlagt, og decentral opvarmning blev etableret flere steder. I idrætshallen etablerede man EC-ventilatorer og isatte dyser til bedre luftopblanding, og i gymnastiksalen etablerede man strålevarme som erstatning for tidligere luftvarmeanlæg.