Stigsborg Skole: DGNB-certificering af nyt børne- og ungeunivers

Projekttype 

Nybyggeri af en skole

Kategori

Uddannelsesbyggeri

Ekolabs ydelser

DGNB-auditor

Bygherre

Aalborg Kommune

Samarbejdspartnere

A. Enggaard (totalentreprenør), Kjær & Richter, COWI

Beliggenhed

Nørresundby

Periode

2022-2025

Kontakt

Line Søndergaard Kristensen, lsk@ekolab.dk, +45 22 55 17 68

Som DGNB-auditor bidrager Ekolab til opførelsen af et nyt børne- og ungeunivers for aldersgruppen 0 til 15 år. Universet vil omfatte en skole med plads til 1.000 elever og en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), så der skabes en god sammenhæng og trygge overgange for børnene og familierne. Ambitionen er, at byggeriet skal opnå både DGNB Guld og Hjerte.

Universet vil samtidig rumme forskellige fritids- og ungdomstilbud samt idræts- og andre fritidsfaciliteter, herunder en multihal og boldbaner. Projektet har fokus på, at universet skal integreres med Stigsparken, der ligger lige ved skolen, og det maritime miljø ved fjorden. På den måde skabes der et bevægelseslandskab til leg og læring, som er til gavn og glæde for både børnene og bydelens beboere og gæster.

Udover at drive DGNB-processen har Ekolab haft ansvaret for at beregne byggeriets livscyklusomkostninger (LCC) og udarbejde en livscyklusvurdering (LCA) med henblik på at identificere byggeriets CO2-afrtyk. Alle beregningerne er blevet præsenteret for rådgiverteamet og brugt aktivt i hele projektets forløb.